Overige informatie

RIMA groen isoleren maakt deel uit van de koplopersgroep van Building Balance waarbij een selectieve groep van bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars zijn aangesloten. Met deze groep gaan we het biobased bouwen verder stimuleren en op de kaart zetten in Nederland.


Building Balance is een landelijk transitieprogramma ondersteund door Ministerie van LNV, Ministerie van BZK, de Rabobank en zes provincies. Building Balance richt zich voornamelijk op het toepassen van teelten voor de productie van biobased bouwproducten met als doel het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. Samen leveren wij daarmee een actieve bijdrage aan de landbouw- en grondstoffentransitie.

Daarnaast kent Limburg een grote bouw- en renovatieopgave die niet gehaald kan worden als alleen de gangbare (en milieubelastende) bouwmaterialen gebruikt blijven worden.
Biobased bouwmaterialen zijn een duurzaam alternatief. Het grote voordeel is dat ze CO2 vastleggen en tegelijkertijd bijdragen aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor Limburg.
Samen met de LLTB, Platform Nieuwe Teelten, LIOF, de provincie Limburg en de Rabobank bouwt Building Balance in Limburg aan de keten van Land tot Pand.RIMA Groen isoleren is lid van Vakgroep Strobouw als adviseur en aannemer.
Vakgroep Strobouw is opgericht om de strobouwsector in Nederland en Vlaanderen te versterken. De stichting is verbonden aan het Europees netwerk ESBA (European Straw Building Association) een associatie van 13 Europese vakverenigingen.
Samen met deze verenigingen zetten wij ons in voor kennisuitwisseling, onderzoek en samenwerking op internationaal niveau.  

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info